Brigham Young University
Nov 04 | 12:00 AM
32 - 0
Idaho State University