Cougars formerly on the LPGA Tour

 

Pam Miller Gietzen

Pam Miller Gietzen

BYU: 1976-1980

LPGA Tour: 1981-1985

 

Chris Lehmann Vatcher

Chris Lehman Vatcher

BYU: 1980-1983

LPGA Tour: 1983

 

Carrie Summerhays Roberts

Carrie Summerhays Roberts

BYU: 1998-2002

LPGA Tour: 2002-2004

 

Other Cougars formerly in the Pros

Kelli Antolock

           At BYU: 1983-84

           Tour: Futures Tour

Stephanie Belnap

           At BYU: 1994-96

           Tour: Futures Tour

Sue Billek (Nyhus)

           At BYU: 1983-85

           Tour: European Tour 1987-1991

Juli Erekson

           At BYU: 2004-08

           Tour: Futures Tour 2008-2010

Tiru Fernando

           At BYU: 1975-78

           Tour: European Tour 1981-88

Susanne Gillemo

           At BYU: 1994-98

           Tour: Swedish Tour 1998

Mary Grace (Esteusta)

           At BYU: 1986-1990

           Tour: European Tour, Asian Tour, Tour West, Mountain View Classic Champion

Rachel Newren

           At BYU: 2003-07

           Tour: Futures Tour 2007-08

Terry Norman (Hansen)

           At BYU: 1983-85

           Tour: Futures Tour

Jamie Stevenson

           At BYU: 1995-99

           Tour: Futures Tour