Brigham Young University
Nov 18 | 12:00 AM
2 - 0
Arizona State University