USATF Champions

USATF Champions
Elizabeth Jackson 3000m Steeplechase (9:39.78) 2005
Elizabeth Jackson 3000m Steeplechase (9:47.35) 2002
Themis Zambrzycki Pentathlon (4299) 1980